Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

 

Poniżej przedstawiamy harmonogram naborów w ramach drugiej edycji funduszy norweskich i EOG.

Nabory wniosków w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej

UWAGA Nabory w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej skupiają się na projektach "miękkich" (np. seminaria, wizyty studyjne itp.). Szczegółowych informacji udzielają Operatorzy programów.

 

Program

Harmonogram naboru wniosków w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej na 2016 rok

PL07 "Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych"

16 IX - 30 XII 2016

15 I - 30 VI 2016

PL13 "Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu"

16 IX - 30 XII 2016

15 I - 30 VI 2016

 

PL02 "Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów" 

18 I - 21 III 2016

 

 

Program

Harmonogram naboru wniosków w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej na 2015 rok

PL04 "Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii"

27 VII - 30 IX 2015

Nabór wniosków dla organizacji samorządu gospodarczego

PL04 "Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii"

27 VII - 30 IX 2015

Nabór wniosków dla organizacji zrzeszających/działających na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, związków i partnerstw miast, gmin, powiatów i regionów

PL02 "Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów" 

3 III - 30 VI 2015

PL07 "Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno - epidemiologicznych"

16 III - 30 VI 2015 - III nabór w ramach FWD

PL13 "Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu"

16 III - 30 VI 2015 - II nabór w ramach FWD

 

Nabory wniosków w ramach projektów

 

Program

Harmonogram naboru wniosków na 2015 i 2016 rok

Fundusz Stypendialny*

4 IV - 6 VI 2016

Fundusz Stypendialny*

2 II - 2 IV 2015

 

Program

Harmonogram naboru wniosków na 2014 rok

I kw.

II kw.

III kw.

IV kw.

Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii

3 II  - 7 IV 2014

 7 VII -
15 IX 2014

 

Fundusz dla organizacji pozarządowych* 

Pierwszy nabór wniosków rozpoczął się 1 IX 2013. W dalszej części roku przewiduje się cykliczne nabory wniosków

Fundusz Stypendialny*

4 XII 2013 - 3 II 2014 - Wizyty Przygotowawcze

 

 

 

3 II - 2 IV 2014 - Mobilność

 

 

Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu

31 III - 2 VI 2014

 

 

Współpraca  w obszarze Schengen i walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych 

30 IX 2013 - 17 I 2014

 

 15 VII -
15 IX 2014

 

Innowacje w zakresie zielonych technologii

28 II- 28 V 2014

 

 

Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych

 

30.04 - 28.11.2014

II nabór w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej

 
 

Program

Harmonogram naboru wniosków na 2013 rok

I kw.

II kw.

III kw.

IV kw.

Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów

 

29 III - 17 VI 2013

 

 

Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych

18 III - 20 V 2013

 

 

 

Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii

 

10 VI  - 12 VIII 2013

 

Fundusz dla organizacji pozarządowych*

 

 

nabory rozpoczęły się 1 IX 2013 r.

Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę przedstawicielstwa obywatelskiego

25 I - 19 IV 2013

 

 

 

Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych

15 III - 28 VI 2013

 

 

28 VI - 30 XI 2013

I nabór w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej

Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego 

 

4 VI -  30 IX 2013

 

 

Promowanie kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego

 

15 IV - 16 VIII 2013

 

 

Fundusz Stypendialny*

10 I - 11 III 2013 - Wizyty Przygotowawcze

8 IV -7 VI 2013 -Rozwój Polskich Uczelni

8 IV -7 VI 2013- Współpraca Instytucji Edukacyjnych

 

 4 XII 2013 - 3 II 2014 - Wizyty Przygotowawcze 

1 III - 30 IV 2013 - Mobilność

 

 

Polsko-Norweska Współpraca Badawcza

1 XII 2012 - 31 I 2013 - nabór dla kobiet-naukowców

 


13 IX - 15 XI 2013 -

Wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć

 

28 VI - 16 IX 2013 - Fundusz Małych Grantów

 

 

Współpraca  w obszarze Schengen i walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych

 

 

30 IX 2013 -17 I 2014

 

 

Program

Harmonogram naboru wniosków na 2012 rok

I kw.

II kw.

III kw.

IV kw.

Promowanie kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego

 

15 VI - 15 X 2012

Polsko-Norweska Współpraca Badawcza

 

 

29 IX - 30 XI 2012 - nabór główny

Fundusz na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego

20 X 2011 - 22 IV 2012

 

 

 

*Nabory w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych i Funduszu Stypendialnego będą odbywały się cyklicznie od 2013 do 2016 roku.