Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Innowacje w zakresie zielonych technologii

Innowacje w zakresie zielonych technologii (Green Industry Innovation) 

Operator Programu: Innovation Norway – norweska agencja rządowa podlegająca norweskiemu Ministerstwu Handlu, Przemysłu i Rybołówstwa oraz norweskim władzom samorządowym.

Wartość Programu: 20 000 000 euro

Kwota naboru: 17 783 000 euro

Termin kwalifikowalności kosztów dla projektów: 

30 kwietnia 2017 roku (termin wydłużony o rok w stosunku do generalnej reguły kwalifikowalności w ramach mechanizmów finansowych)

Zakres programu: 

W ramach Programu planuje się organizację jednego naboru wniosków skierowanego do polskich małych i średnich przedsiębiorstw. Partnerami w projektach mogą być przedsiębiorstwa, organizacje badawcze oraz klastry, zarówno z Polski, jak i z Norwegii.

Minimalna/maksymalna kwota dotacji wynosi 170 000/1 500 000 euro.

Wnioski aplikacyjne można składać poprzez elektroniczny portal prowadzony przez Operatora w terminie do 28 maja br. Uruchomienie platformy aplikacyjnej planowane jest 28 lutego br.

Ustalonym oczekiwanym rezultatem Programu jest „Realizacja możliwości biznesowych nakierowanych na uczynienie europejskiej gospodarki bardziej przyjaznej środowisku”. Wdrożone projekty mają zatem przyczynić się do poprawy sytuacji w zakresie wpływu przedsiębiorstwa na środowisko.

Program ma na celu rozwój zielonych przedsiębiorstw i wzrost ich konkurencyjności na rynku, w tym m.in. rozwój proekologicznych produktów i usług, opracowanie, wdrożenie i inwestycje w innowacyjne, przyjazne środowisku technologie, rozwój i wdrożenie proekologicznych procesów produkcyjnych, a także jako cele drugorzędne tworzenie „zielonych” miejsc pracy, weryfikacja, szklenia i podnoszenie świadomości ekologicznej.

Program promuje także współpracę polsko-norweską poprzez umożliwienie finansowania kosztów podróży w celu poszukiwania partnera w Norwegii oraz premiowanie projektów partnerskich podczas oceny wniosków aplikacyjnych. 

W ramach Programu dostępny będzie tzw. „Travel Support Facility”, czyli instrument finansowy umożliwiający aplikowanie potencjalnym wnioskodawcom i ich partnerom o sfinansowanie kosztów wizyty w Norwegii, której celem będzie nawiązanie polsko-norweskiego partnerstwa z zamiarem przygotowania partnerskiego wniosku aplikacyjnego. Granty z ww. funduszu będą dostępne także dla podmiotów Norweskich. Środki te będą dostępne w formie ryczałtu do wysokości 1200 euro na jeden podmiot.

Wszelkie informacje dotyczące procesu aplikacyjnego znajdują się na stronie internetowej Programu 

Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu o naborze (DOCX 53 KB)