Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Regulacje w sprawie wdrażania funduszy

Regulacje stanowią zbiór reguł związanych z korzystaniem ze środków pochodzących z funduszy norweskich i funduszy EOG. Określają m.in. cele i zasady realizacji programów.

Wersja angielska

(as of February 4, 2016)

Regulation on the implementation of the EEA Financial Mechanism    

Regulation on the implementation of the Norwegian Financial Mechanism 

Wersja polska

Poniżej zamieszczono tłumaczenie dokumentów: Regulation on the implementation of the European Economic Area (EEA) Financial Mechanism 2009-2014 i Regulation on the implementation of the Norwegian Financial Mechanism 2009-2014. 

Należy zwrócić uwagę, że wersją wiążącą dokumentów jest wersja angielska, gdyż ta wersja została przyjęta przez Komitet Mechanizmu Finansowego EOG (zgodnie z art. 8.8 Protokołu 38b do Umowy o EOG 13 stycznia 2011 r. i zatwierdzona przez Stały Komitet Państw EFTA 18 stycznia 2011 r., zmieniona 4 stycznia 2012 r., 14 marca 2013 r. oraz 3 lipca 2014 r.), a także przez norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych (zgodnie z art. 8.8 Umowy pomiędzy Królestwem Norwegii a Unią Europejską w sprawie Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 11 lutego 2011 r., zmieniona 15 grudnia 2011 r., 14 marca 2013 r., 1 lipca 2014 r., 10 czerwca 2015 r. oraz 4 lutego 2016 r.). Wersja polska dokumentów stanowi jedynie tłumaczenie. 

Regulacje w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG (PDF 970 KB)

Regulacje w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego (PDF 871 KB)

Załączniki