Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

W tym miejscu znajdziesz wymogi i wskazówki dotyczące informacji i promocji oraz logotypy i wzory materiałów.

Informacja i promocja

Zgodnie z Regulacjami ws. wdrażania funduszy norweskich i EOG, podmioty zaangażowane w implementację tych środków mają obowiązek prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych. Załącznik nr 4 do Regulacji „Wymogi dotyczące Informacji i Promocji” precyzuje szczegółowo wymagania w tym zakresie. Dodatkowo, „Podręcznik Komunikacji i Identyfikacji Wizualnej” zawiera porady i praktyczne wskazówki na temat sposobu prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych. Ponadto, dla Operatorów przygotowano „Wskazówki ws. przygotowania Planu Komunikacji”.

logotyp  
 

UWAGA: Jeśli projekt finansowany jest jedynie np. z funduszy EOG, należy stosować tylko logo funduszy EOG (analogicznie w przypadku funduszy norweskich). Jeśli projekt jest finansowany z obydwu funduszy, oba loga powinny być używane.

Wzory materiałów informacyjno-promocyjnych

Biuro Mechanizmów Finansowych przygotowało wzory materiałów informacyjnych i promocyjnych, które mogą być bezpośrednio wykorzystane przez grafików. Ma to na celu ułatwienie prowadzenia działań promocyjnych. Ponadto, ma to zapewnić spójność przekazu i sprawić, iż odbiory zewnętrzni - dzięki jednolitym projektom graficznym - będą automatycznie kojarzyć te materiały z funduszami norweskimi i EOG.

Logotypy oraz wzory materiałów promocyjnych można pobrać ze strony Biura Mechanizmów Finansowych w sekcjach "Communications" i "Templates".