Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

DiverCITY3 - Festiwal Miast już 3 października 2017 r. we Wrocławiu

Ministerstwo Rozwoju organizuje konferencję "DiverCITY3 – Festiwal Miast".

Jest to trzecia edycja wydarzenia realizowanego wspólnie przez Ministerstwo Rozwoju, Miasto Wrocław oraz Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych. Tegoroczna edycja projektu DiverCITY3 odbędzie się 3-4 października 2017 r. we Wrocławiu.

Konwencja wydarzenia zakłada równoczesną organizację w kilku blokach tematycznych 10 -minutowych prezentacji dotyczących najlepszych praktyk i rozwiązań projektowych. Prelegentami wydarzenia będą polscy i zagraniczni eksperci z dziedziny polityki miejskiej, a key-note speaker’ami znani europejscy specjaliści do spraw rozwoju miast.

Konferencja jest planowana dla zamkniętej grupy odbiorców. Oprócz przedstawicieli urzędów administracji rządowej, włodarzy polskich i europejskich miast, uczestniczyć w niej będą osoby szeroko zainteresowane problematyką miejską, m.in. architekci, urbaniści, działacze miejscy oraz samorządowcy. DiverCITY3 ma zatem stanowić przestrzeń wymiany wiedzy i doświadczeń, a także inspirować i inicjować wdrażanie sprawdzonych rozwiązań w różnych ośrodkach miejskich. Dlatego też hasłem przewodnim tegorocznego festiwalu jest „Pomysł na miasto”

W związku z powyższym, w imieniu organizatorów, bardzo serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w naszej konferencji. 

Zakres tematyczny DiverCITY3 – Festiwal Miast w 2017 r.

1. Miasto mieszkańców

 • zaangażowanie mieszkańców w proces planowania rozwoju miast,
 • partycypacja społeczna,
 • nowe, innowacyjne rozwiązania w polityce społecznej,
 • inicjatywy mieszkańców w polityce społecznej i mieszkaniowej.

2. Ruch w mieście

 • zrównoważona komunikacja, zapewnienie dostępu dla różnych użytkowników dróg,  
 • „odzyskiwanie” ulic dla pieszych,  
 • wyłączanie śródmieść z ruchu samochodowego,
 • komunikacja alternatywna,
 • doświadczenia w tworzeniu podworców miejskich/woonerfów.

3. Przyjazna przestrzeń

 • kreowanie przyjaznej przestrzeni i jej wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców,
 • innowacyjne inwestycje w przestrzeni  miejskiej,
 • architektura integrująca, architektura senioralna,
 • parki kulturowe.

4. Zielone miasto

 • poprawa jakości środowiska naturalnego w mieście (m.in. walka ze smogiem),
 • dostosowanie infrastruktury miejskiej do zmian klimatycznych, ekorozwiązania w miastach,
 • zielone ściany, biologicznie czynne dachy.

4 października planowane są wizyty studyjne dotyczące tematyki poruszanej podczas konferencji.

Warto również wspomnieć, że projekt DiverCITY3 jest efektem współpracy z partnerami norweskimi w ramach realizacji programu miejskiego finansowanego z Funduszy EOG (PL06: Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego).

Będzie nam niezmiernie miło, jeśli przyjmą Państwo zaproszenie do udziału w konferencji DiverCITY3.

Zarejestruj się na konferencję!

Zarejestrować się na konferencję można na stronie wydarzenia www.divercity3.pl