Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zasady zgłaszania nieprawidłowości

Polityka dobrego zarządzania i przeciwdziałania korupcji została opracowana w celu wyraźnego zasygnalizowania stanowiska państw-darczyńców w kwestii dobrego zarządzania.

Polityka dobrego zarządzania ma na celu zagwarantowanie wdrażania Mechanizmów Finansowych w oparciu o zasady przejrzystości, jawności oraz odpowiedzialności. Celem tej polityki jest poinformowanie obywateli oraz umożliwienie im wnoszenia skarg i zgłaszania przypadków nieprawidłowości w odniesieniu do Mechanizmów Finansowych.

Obywatele, którzy powzięli podejrzenia o wystąpieniu przypadków niewłaściwego zarządzania oraz korupcji w odniesieniu do Mechanizmów Finansowych, mogą je zgłaszać zarówno do Biura Mechanizmów Finansowych, Krajowego Punktu Kontaktowego jak i innych, właściwych instytucji, podanych poniżej. W zgłoszeniu należy podać możliwie szczegółowe informacje dotyczące  zgłaszanej sprawy.

Krajowy Punkt Kontaktowy analizuje wszystkie zgłoszenia i informuje o sposobie ich rozpatrzenia każdą osobę, która zgłaszając nieprawidłowość podała swoje dane kontaktowe.
W przypadku stwierdzenia, że zgłoszenie dotyczy nieprawidłowości w rozumieniu art. 12.2 Regulacji, nieprawidłowość taka podlega raportowaniu przez polskie instytucje do Biura Mechanizmów Finansowych.

Nieprawidłowości mogą być zgłaszane do następujących instytucji:

Krajowy Punkt Kontaktowy w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju

Adres pocztowy:
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Departament Programów Pomocowych
Ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa


Sekretariat Departamentu:
tel.: 22 273 78 00
fax: 22 273 89 13
e-mail eog@miir.gov.pl

Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli (Financial Mechanism Office)

- sekretariat państw-darczyńców: Islandii, Liechtensteinu oraz Norwegii, odpowiadający za zarządzanie Mechanizmami Finansowymi na poziomie operacyjnym

Adres pocztowy:
Financial Mechanism Office
Rue Joseph II, 12-161000 Brussels
e-mail alert-fmo@efta.int

Dyrektor Biura Mechanizmów Finansowych: Mr Henning Stirø
e-mail hst@efta.int
tel: +32 495 530 098 

Norweskie Biuro Audytora Generalnego (Norwegian Office of the Auditor General (Riksrevisjonen)) 

- instytucja audytu i kontroli, nadzorująca Biuro Mechanizmów Finansowych oraz  Norweski Mechanizm Finansowy 

Adres pocztowy:
Norwegian Office of the Auditor General 
P.O. Box 8130 Dep 
0032 OSLO, Norway 
tel: +47 22 24 10 00 
e-mail riksrevisjonen@riksrevisjonen.no

Komitet Audytorów EFTA (EFTA Board of Auditors - EBoA)

- instytucja audytu i kontroli, nadzorująca Biuro Mechanizmów Finansowych oraz  Mechanizmy Finansowe) 

Adres pocztowy:
EFTA Board of Auditors - EBoA Rikisendurskodun
Skulagata 57
105 Reykjavik, Iceland