Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Kontakt

Szczegółowe pytania dotyczące funduszy norweskich i funduszy EOG II edycji 2009-2014 prosimy kierować do odpowiednich instytucji zarządzających poszczególnymi tematami.

III edycja

Wstępnie zakłada się, że pierwsze nabory wniosków III edycji funduszy norweskich i EOG 2014-2021 mogą rozpocząć się w 2019 r.

Punkt Informacyjny Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju nt. funduszy norweskich i EOG

Krajowy Punkt Kontaktowy Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa

Departament Programów Pomocowych
tel. 22 273 78 33

Sekretariat Departamentu:
Tel.: 22 273 78 00
Faks: 22 273 89 13

E-mail eog@miir.gov.pl


Nabory w ramach II edycji funduszy norweskich i EOG zostały zakończone.

Informacje kontaktowe dotyczące II edycji Funduszy Norweskich i EOG 2009-2014

Fundusze na ochronę środowiska (kontakty dotyczące II edycji)

Operator:  Ministerstwo Środowiska we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Nazwa programu: Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów

Nazwa programu: Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych

Nazwa programu: Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii

Ministerstwo Środowiska

Tel.: 22 57 92 845 i 22 57 92 213
E-mail: mfeog@mos.gov.pl

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

E-mail: mfeog@nfosigw.gov.pl

Program Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów

tel.  22 45 90 534

Program Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych

tel. 22 45 90 516

Program Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii

tel. 22 45 90 654

Fundusze na ochronę zdrowia (kontakty dotyczące II edycji)

Operator: Ministerstwo Zdrowia

Nazwa programu: Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych

Nazwa programu: Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu

Informacje są udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15-16.15 pod numerem telefonu: (22) 53 00 166.

Zapytania można również kierować mailowo na adres eog@mz.gov.pl oraz faksem pod numerem: (22) 53 00 350.

Fundusze na kulturę (kontakty dotyczące II edycji)

Operator: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwa programu: Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego

Nazwa programu: Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego

Numer telefonu sekretariatu Departamentu Funduszy Europejskich 22 6925 410

Fundusze na badania naukowe (kontakty dotyczące II edycji)

Operator: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Nazwa programu: Polsko-Norweska Współpraca Badawcza

Tel.: 22 39 07 147
Tel.:  22 39 07 324

Fundusze na edukację (kontakty dotyczące II edycji)

Operator: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Nazwa programu: Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy 

Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni Wyższych
Wizyty Stydyjne

Tel.: 22 46 31 472

Współpraca Instytucjonalna
Wizyty Studyjne

Tel.: 22 46 31 473

Rozwój Polskich Uczelni
Wizyty Studyjne

Tel.: 22 46 31 474

Fundusze na rozwój miast i regionów (kontakty dotyczące II edycji)

Operator: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Nazwa programu: Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego 

Tel.: 22 273 77 91

Fundusze na walkę z przemocą (kontakty dotyczące II edycji)

Operator: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Nazwa programu: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć

Tel.: 22 66 11 492
Tel.: 22 66 11 492

Fundusze na wsparcie obszaru Schengen (kontakty dotyczące II edycji)

Operator: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Nazwa projektu: Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych

Tel.: 22 60 142 48
E-mail: fundusze.kontakt@msw.gov.pl

Fundusze na wymiar sprawiedliwości (kontakty dotyczące II edycji)

Operator: Ministerstwo Sprawiedliwości

Nazwa projektu: Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości
Departament Strategii i Deregulacji
Tel.: 22 23 90 579

Fundusze na więziennictwo (kontakty dotyczące II edycji)

Operator: Centralny Zarząd Służby Więziennej

Nazwa projektu: Wsparcie służby więziennej, w tym sankcji pozawięziennych

Tel.: 22 640 86 88, 22 640 85 96
E-mail: ze@sw.gov.pl

Fundusze na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego (kontakty dotyczące II edycji)

Operator: Innovation Norway (instytucja norweska)

Nazwa projektu: Fundusz na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego 

E-mail: decentwork@innovationnorway.no

Fundusze dla NGO (kontakty dotyczące II edycji)

Operator: Fundacja im. Stefana Batorego 

Nazwa projektu: Fundusz dla Organizacji Pozarządowych - Obywatele dla Demokracji 

Tel.: 22 536 02 00

Innowacje w zakresie zielonych technologii (II edycja zakończona)

Operator: Innovation Norway (instytucja norweska) 

Nazwa projektu: Innowacje w zakresie zielonych technologii 

Tel.: +47 41658524
Tel.:  +48 225810585 

E-mail: poland@norwaygrants-greeninnovation.no

Zgłaszanie nieprawidłowości

Tel.: 22 273 77 91